De Unieke Ondernemer, gevestigd aan Amersfoortsestraat 15, 3769 AD Soesterberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij nemen jouw privacy serieus en verwerken jouw gegevens zorgvuldig en op een veilige manier. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wanneer jij je inschrijft voor een event of training of een ander product of dienst workshop hebben we persoonsgegevens van je nodig. We vragen jou om je voornaam, achternaam, mailadres en telefoonnummer in te vullen bij inschrijving. Dit doen we omdat we je graag op de hoogte willen brengen van informatie betrekkende tot de activiteit waar jij je voor hebt ingeschreven (denk bv. aan een bevestiging, last minute wijziging in tijd of locatie en follow-up contact na de activiteit met informatie). 

Wanneer je een betaalde activiteit bij ons koopt, vragen we ook om een factuurnaam en factuuradres. En bij verzending van producten ook je postadres.

Je email adres kunnen we later na een activiteit gebruiken om emails te sturen met inspiratie of informatie over onze andere producten en diensten die interessant voor je kan zijn. In deze emails zetten we duidelijk dat je je met één druk op de knop kunt uitschrijven voor de mailinglijst.

Het kan zijn dat er tijdens een van onze activiteiten foto’s en video-opnamen worden gemaakt (bedoeld als promotiemateriaal voor onze train-producten). Deze opnames worden gemaakt zonder audio (tenzij anders aangegeven). Wanneer je onherkenbaar in beeld wilt kan je dit ter plekke aangeven. Mocht het zo zijn dat je gevraagd wordt of we je mogen interviewen en dit van jou mogen opnemen op video/audio dan slaan we geen extra informatie van je op naast wat je zelf zegt tijdens het interview. De ruwe beelden worden nooit met derden gedeeld en blijven altijd in eigen beheer. Wel kunnen we gedeeltes uit het interview en beelden van de activiteit gebruiken in promotievideo’s op onze website, youtube en facebook. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Unieke Ondernemer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deuniekeondernemer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De Unieke Ondernemer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw eventuele betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren indien je deze besteld hebt.

– De Unieke Ondernemer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Unieke Ondernemer neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Unieke Ondernemer) tussen zit. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Unieke Ondernemer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                  > Bewaartermijn >  Zolang als nodig                     

Adres                                          > Bewaartermijn > Zolang als nodig

 

De Unieke Ondernemer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Unieke Ondernemer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Unieke Ondernemer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deuniekeondernemer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Unieke Ondernemer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

De Unieke Ondernemer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Unieke Ondernemer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deuniekeondernemer.nl

Contactgegevens:

www.deuniekeondernemer.nl
Amersfoortsestraat 15 3769 AD Soesterberg
0357110877

Lorraine Vesterink is de Functionaris Gegevensbescherming van De Unieke Ondernemer.
Zij is te bereiken via lorraine@deuniekeondernemer.nl